Detský folklórny súbor Sliačanček

Liptovské Sliače, Slovensko

Vynášanie Murieny

Liptovské Sliače 27. marca 2016 – Jarné zvyky ožili 27. marca, na Veľkonočnú nedeľu, v obci Liptovské Sliače. Postarali sa o to členovia tamojšieho detského folklórneho súboru Sliačanček a folklórnej skupiny Sliačanka. Sliačske dievčatá vynášali Murienu na „šúľkovú nedeľu“.

S l i a č a n č e k Detský folklórny súbor Liptovské Sliače, Slovensko Frontier Theme